⚠ Kochani! Wkrótce zapraszamy na nową stronę teleTOON+ w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet. Strona zmieni swoją formę.
Informujemy jednocześnie, że sekcje Gry, ttSajty i Ekstrasy nie będą dostępne.


regulamin

 1. CANAL+ Polska S.A. udostępnia możliwość bezpłatnego uczestniczenia w www.teletoonplus.pl w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.
 2. Dostęp do www.teletoonplus.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Warunkiem aktywnego uczestniczenia w wybranych strefach serwisu (strefa gracza, bajkowe selfie) jest rejestracja przez użytkownika z podaniem w formularzu imienia lub pseudonimu (nick), własnego hasła, wieku, płci oraz adresu e-mail. Wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania będą widoczne na stronie.
 4. Wypowiedzi użytkowników na www.teletoonplus.pl dotyczą tylko i wyłącznie tematów związanych z danym zagadnieniem, strefą w której się znajduje np. komentowanie gier. 
 5. Zasady komentowania na www.teletoonplus.pl mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie stref umożliwiających komentowanie lub wypowiadanie się w danym temacie do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym zwłaszcza:
  1. przesyłania wiadomości zawierających: wyrażenia i treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. wyrażania i przekazywania w komentarzach prywatnych niecenzuralnych opinii pod adresem innych osób,
  3. rozpowszechniania prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora,
  4. nie przestrzegania warunków licencji i prawa autorskiego (copyright) w stosunku do reprodukowanego przez siebie materiału.
 6. Naruszenie warunków zawartych w pkt. 5 powoduje usunięcie przesłanej wiadomości przez Administratora serwisu oraz wykluczenie użytkownika, który był nadawcą tej wiadomości.
 7. Zdjęcia lub jego elementy przesłane przez użytkownika nie mogą naruszać praw autorskich twórców i osób trzecich oraz praw osobistych osób trzecich. Zdjęcia osób trzecich można wykorzystywać wyłącznie za ich zgodą. Zdjęcie lub jego element, który narusza powyższą zasadę może zostać usunięty przez administratora serwisu. Użytkownicy odpowiadają za treść przesyłanych zdjęć oraz za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych oraz za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Administrator  serwisu może usunąć użytkownika z bazy użytkowników bez ostrzeżenia, jeśli:
  1. na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy nie korzystał z serwisu,
  2. pseudonim (nick) użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  3. będzie wykorzystywał serwis www.teletoonplus.pl do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam,
  4. jego wypowiedzi będą zawierały treści zagrażające poprawnemu funkcjonowaniu serwisu www.teletoonplus.pl
 9. CANAL+ Polska S.A. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania www.teletoonplus.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 10. Uczestnik www.teletoonplus.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. CANAL+ Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
  2. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
  3. przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od CANAL+ Polska S.A.,
  4. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od CANAL+ Polska S.A..
 11. CANAL+ Polska S.A. zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania usługi serwisu bez podania przyczyn oraz do zmiany charakteru  serwisu lub pewnych jego modyfikacji.
 12. Uczestnicy serwisu poprzez umieszczenie swoich komentarzy, zdjęć i opinii na stronach serwisu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na antenie teleTOON+ oraz w innych środkach społecznego przekazu wykorzystywanych przez CANAL+ Polska S.A..
 13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. CANAL+ Polska S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

W razie problemów technicznych
prosimy o kontakt z: [email protected]
z hasłem teleTOON+ w temacie e-maila.

Chcesz oglądać TeleTOON+? Zamów w pakiecie Platformy CANAL+. SPRAWDŹ >