MiniMini+ i teleTOON+ z Olgą Bończyk na rzecz dzieci niesłyszących

Warszawa, 2012-08-21

Media stały się bardzo ważnym elementem rzeczywistości i ich rola stale rośnie. W dzisiejszym świecie, określanym według pojęcia McLuhana jako „globalna wioska”, osoby pozbawione dostępu do usług medialnych, w tym telewizji, są skazane na wykluczenie. Społeczeństwo informacyjne i funkcjonowanie w grupie wymaga od swoich członków „uczestniczenia” we wspólnym doświadczeniu, na które w dużej mierze składa się świat otaczających nas mediów.

MiniMini+ i teleTOON+ przeciw wykluczeniu cyfrowemu

Kanały dziecięce MiniMini+ i teleTOON+ podjęły walkę z tzw. wykluczeniem cyfrowym, czyli wyłączeniem z udziału w życiu społecznym, wynikającym z braku dostępu do nowoczesnych form komunikacji i przekazu informacji: Internetu, telewizji, telefonii itp. Od czerwca br. MiniMini+ i teleTOON+ z miesiąca na miesiąc poszerzają ofertę seriali i programów dedykowanych osobom niesłyszącym. Aktualnie emitowanych jest 8 pozycji programowych w tłumaczeniu migowym, z początkiem września będzie ich już 11. Stacje planują także wprowadzenie na jesieni audiodeskrypcji.

Popierając działania na rzecz wyrównywania szans oraz uczenie tolerancji i oswajanie z problemem dzieci słyszące, ambasadorem inicjatywy zdecydowała się zostać Olga Bończyk. Rodzice aktorki byli głusi, dlatego jest ona szczególnie wyczulona na sytuację osób z dysfunkcją słuchu.

Dane statystyczne

Badania przeprowadzone przez Polski Związek Głuchych w 2012 roku pokazują, że 82% osób z dysfunkcją słuchu spędza czas przed telewizorem jedynie w godzinach popołudniowo-wieczornych. Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, uważa, że jest to efekt bardzo ograniczonej oferty programowej dostosowanej do potrzeb osób niesłyszących oraz godzin nadawania – albo wczesnorannych albo późnowieczornych. Inne badania pokazują, że zaledwie 31,7% dzieci i młodzieży z wadami słuchu spędza czas wolny przed telewizorem, co jest związane z brakiem pozycji programowych z tłumaczeniem migowym.

Dzieci niesłyszące a świat dźwięków

Wykluczenie szczególnie mocno dotyka najmłodszych, dla których dorastanie w grupie rówieśniczej oznacza zrównoważony i zdrowy rozwój psychofizyczny, umysłowy i emocjonalny. Dostęp do tłumaczeń programów na język migowy nie tylko ułatwia dzieciom relacje ze słyszącymi rówieśnikami, ale także zwiększa szanse na bycie równoprawnym partnerem, członkiem grupy przedszkolnej, szkolnej, a później społecznej. Dzięki tłumaczeniom migowym maluchy z wadami słuchu mogą odkrywać nowe znaczenia słów, pojęć i rozwijać umiejętności językowe. Psycholog dziecięcy Agnieszka Carrasco-Żylicz zwraca uwagę, że dostęp do telewizyjnych treści dla dzieci z wadami słuchu jest wartościową formą przeciwdziałania opóźnieniom rozwojowym. Badania wskazują, że dzieci z dysfunkcją słuchu wymagają wczesnej i systematycznej stymulacji rozwoju umiejętności językowych. Obcowanie z językiem migowym, również poprzez programy telewizyjne, daje im możliwość nabywania wielu ważnych dla przyszłej edukacji umiejętności i stwarza szansę na prawidłowe wzrastanie wśród rówieśników.


wróć <
Chcesz oglądać TeleTOON+? Zamów w pakiecie Platformy CANAL+. SPRAWDŹ >