Chcesz oglądać częściej swoje ulubione kreskówki? Zapraszamy do głosowania!
Co tydzień, od poniedziałku do piątku, spośród prezentowanych seriali i filmów wybierz jeden, który chcesz zobaczyć w niedzielne przedpołudnie, a my go wyemitujemy.
Zagłosuj już teraz!

33.63%
15.93%
7.96%
7.96%
7.08%
6.19%
4.42%
4.42%
1.77%
1.77%
1.77%
1.77%
1.77%
1.77%
0.88%
0.88%

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa,
NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony,
Nr GIOŚ E0012413WZBW.